preloader

Arrangement

Arrangement

Det hender at vi lager et arrangement i samarbeid med forskjellige større lokasjoner. Hvis du ønsker å delta på et slikt arrangement kan du følge med på vår Facebook side for å holde deg oppdatert når vi annonserer et nytt arrangement.

Vi kan også stille opp dersom du planlegger et arrangement hvor du har lyst til å involvere oss. Vi har ikke alltid kapasitet til å delta på alle forespørsler vi får, men vi prøver å få til det meste. Desto tidligere du tar kontakt med oss, desto større sjanse er det for at vi har mulighet til å planlegge. Vi har ofte full kalender en stund fremover i tid.