preloader

Om Norwegian Ghost Hunters

Om oss

Norwegian Ghost Hunters

Norwegian Ghost Hunters ble startet opp i 2009. Formålet med gruppa er å gjennomføre undersøkelser av steder hvor noen mener det foregår unaturlige/paranormale fenomener. Vi ønsker både å oppleve dette selv, og forsøke å dokumentere disse hendelsene på best mulig måte.

Undersøkelsene gjennomføres på en teknisk metode, og vi benytter oss ikke av personer som er klarsynte/medium.

For oss er det også viktig å hjelpe personer som opplever ubehag i sine egne hjem. Det er ofte vi finner mulige naturlige forklaringer på hendelser som oppfattes skremmende.