preloader

Undersøkelser

Undersøkelser

Undersøkelsene blir gjennomført på en teknisk måte, hvor vi rigger opp en del utstyr som måler og detekterer endringer i omgivelsene, i form av temperatur, bevegelse, skygger, osv.

Vi er ute etter det som kan dokumenteres på en eller annen måte. Derfor går vi ikke etter følelser og personlige opplevelser som ikke kan dokumenteres. Det er også grunnen til at vi ikke benytter oss av klarsynte/medium personer.

For å få gjennomført en undersøkelse trenger vi tilgang på lokasjonen en dag/natt. Det beste for oss er å gjennomføre undersøkelsen uten andre enn folk fra teamet vårt tilstede, men hvis det er et krav om deltakelse så kan vi gjøre et forsøk med et minimum antall personer tilstede.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker en undersøkelse, eller vil ha mer informasjon.